Strona główna
Serwis automatycznych skrzyń biegów: diagnostyka, wymiana oleju, remonty główne skrzyń, naprawa skrzyń w autach zabytkowych
Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Serwisy > Bankier > Partnerzy > PKO BP
Ładowanie...
PKO Bank Polski SA (pełna nazwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) został utworzony 8 lutego 1919 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W latach 1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. Od 1975 do 1987 roku oddziały PKO funkcjonowały w strukturach Narodowego Banku Polskiego z zachowaniem swej tożsamości. W 1987 roku PKO stał się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. 12 kwietnia 2000 roku przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, która 10 listopada 2004 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKO Bank Polski jest największym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja:
    - bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku, 
    - nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,
    - wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej. 

Oferta PKO BP SA obejmuje między innymi kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, usługi bankowości elektronicznej.

Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycję tę umacnia największa sieć sprzedaży. Jednocześnie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mogą korzystać z usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO.

PKO Bank Polski jest liderem wśród banków świadczących usługi klientom detalicznym:
   - prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
   - zajmuje również pierwszą pozycję pod względem liczby wydawanych kart bankowych.

Oprócz tego Bank jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom oraz województwom. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą:
   - rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne),
   - produktów leasingowych,
   - jednostek funduszy inwestycyjnych,
   - elektronicznych usług płatniczych.

Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych.